Challenges of Contemporary Economics

Abstracted and indexed in international databases:

 • ABDC Australian Business Deans Council
 • ABI/INFORM Complete (ProQuest)
 • ABI/INFORM Global (ProQuest)
 • Academic Onefile (GALE Science in Context)
 • BASE - Bielefeld Academic Search Engine
 • BazEkon
 • Business and Economics Theory Collection (GALE Science in Context)
 • Business & Company Profiles (GALE Science in Context)
 • Cabell’s Directories
 • CEJSH
 • Central and Eastern European  Online Library
 • China Academic Journals
 • Citefactor
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO
 • ECONIS
 • EconLit
 • EconPapers
 • EconStor (EconBiz)
 • ERIH PLUS
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI/Thomson Reuters)
 • General Business File ASAP (GALE Science in Context)
 • GREENR - Gale Resource on the Environment, Energy and Natural Resources (GALE Science in Context)
 • GENAMICS JournalSeek
 • Google Scholar
 • IDEAS
 • IndexCopernicus
 • InfoBase Index
 • Infotrac Custom Journals (GALE Science in Context)
 • International Business (GALE Science in Context)
 • JIFACTOR
 • Library of Congress (USA)
 • Ministry of Science and Higher Education list of scored journals
 • Open Academic Journals Index (OAJI)
 • ProQuest Research Library
 • ProQuest Central
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • Scirus
 • SCOPUS
 • Social Science Research Network
 • The British Library
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • The International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)/ProQuest
 • The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers
 • Ulrichsweb
 • WorldCat
 • Zetoc

First Name: Tomasz
Second name: Szopiński
Academic title: Ph.D.
Function in CE: Deputy Editor in Chief

Place of employment: Faculty of Management and Finance, University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland
E-mail: tszopinski@wp.pl
Position: Technical Editor

Education:

2002- The Catholic University of Lublin, M.A., Economics

2011- Warsaw School of Economics, Ph.D., Economics


Research interests:
 • consumer behavior,
 • services marketing,
 • e-services,
 • e-business,
 • marketing research

Publications (most important/popular):

Tomasz Szopiński- Mierzenie percepcji konsumenckiej dóbr niematerialnych i prawnych (na przykładzie marek samochodów). „Rzecznik Patentowy. Problemy ochrony własności przemysłowej". 1-2(36-37) styczeń-czerwiec 2003

Tomasz Szopiński- Czynniki determinujące zmiany w metodach doboru respondentów do badań marketingowych. (w:) P. Marzec, E. Wolanin- Jarosz- Marketing. Wybrane obszary badawcze. Polihymnia. Lublin 2005

Tomasz Szopiński- Rola Internetu w zmniejszaniu asymetrii informacji w relacji sprzedający-kupujący. (w:) Nowoczesność - Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej (red.) S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007

Tomasz Szopiński - uwarunkowania decyzyjne konsumentów na rynku kredytów hipotecznych - wyniki badań własnych (w:) System bankowy a gospodarka perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy. (red:) J. L. Bednarczyk, A. Szyguła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce 2007

Tomasz Szopiński- Reklama a faktyczne postrzeganie instytucji finansowych wśród obecnych i przyszłych klientów. Roczniki Nauk Społecznych, Zeszyt 3 Ekonomia i Zarządzanie, Tom XXXV, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007

Tomasz Szopiński - Internet jako źródło poszukiwania informacji o produktach turystycznych (w:) E-społeczeństwo. E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej Tom II (red:) S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009

Małgorzata Suprynowicz, Tomasz Szopiński - Kryteria wyboru systemu franchisingowego przez potencjalnych biorców licencji (w:) Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji. (red:) T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce 2009

Tomasz Szopiński - Korzyści dla firm związane z wykorzystaniem e-mail marketingu (w:) Przedsiębiorczość Akademicka. Koncepcje, Formy, Warunki Rozwoju. (red:) M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011

Tomasz Szopiński - E-konsument na rynku usług, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012

Tomasz Szopiński - Changes in the Form of Savings in Polish Households in the Years 2000-2011, (w:) Kryzys finansowy. Przebieg skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, (red.) S. Partycki, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012